Visste du at….

tegning_slevikstranda

Jordbrukssamfunnene i Onsøy kan spores tilbake til 3000 år f.Kr. Det er gjort flintøksfunn ved Kallerød og Kjærre fra tidsrommet 2800-2400 f.Kr. Folketallet i Onsøy på denne tiden anslås totalt til ca. 150. I vikingetiden anslås folketallet til ca. 800. På dette tidspunkt var det trolig 3 gårder i Slevikområdet. Skriveformen “Sledvikum” er brukt i dokumenter fra 1333. Første ledd i navnet skal komme av “sleda”, et fiskeredskap.  Det er registrert en gravrøys på Slevik, på Valhallfjellet.

Tettstedet Slevik 

Den første virksomheten i området utenom landbruk og fiske var byggingen av Slevik Batteri i 1808. Dette var det første forsvarsverk av Onsøykysten i moderne tid. Slevikkilen er en stor, naturlig og god havn og Slevik Batteri skulle sikre havna. Da svenskene angrep i 1814 ble imidlertid batteriet forlatt før svenskene kom fram.

Småhvalfangsten som ble drevet av fiskere og fangstfolk fra Slevik og Vikene på 30-tallet har betydd mye for aktiviteten i dette århundre. Det var opp til 5 skøyter samtidig fra Slevik og Vikene. Etter 1976 var dette redusert til bare 2 skøyter. “Senet” er den siste fra Slevik. Den drev aktiv fangst til 1987.  “Senet” var i fokus som mål for aktivister mot hvalfangst.

I 1947 ble det etablert mottaksstasjon for fisk, (“Fjordfisk”), i Slevikkilen. Mottaksstasjonen ble nedlagt i 1962. I perioden forut for nedleggelsen var det også fiskeutsalg i Slevikkilen og landhandel ved Enghaugen fram til 1948. I 1905 ble Slevik telefonsentral etablert. I 1906 kom Slevik poståpneri. Dette ble nedlagt i 1921. Det ble etablert bilruteforbindelse til Fredrikstad samme året.

Tekst hentet fra Lokalsamfunnsprosjektet fra 1998

friedheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *