Måned: mars 2017

Tur i Øyenkilenområdet

Slevik lokalsamsfunn i samarbeid med Øyenkilen Vel inviterer til tur i Øyenkilenområdet søndag 2.april fra kl. 11:00

Årsmøte Slevik lokalsamfunnsutvalg