Måned: februar 2017

Vil du være med?

8.mars er det årsmøte på Friedheim. Slevik vel ønsker å opprettholde, og om mulig øke tilbudet til lokalbefolkningen på Slevik, og da trenger vi din hjelp.

Velkommen til årsmøte!