Måned: august 2015

Markedsdag på Slevik skole

Vi inviterer til markedsdag på Slevik skole 29. august  fra kl 12.00 – 16.00. Arrangementet er et samarbeid mellom Slevik lokalsamfunnsutvalg, Slevik, Vikane og Øyenkilen Vel, samt FAU og Slevik skole.