Om Slevik vel

Slevik Vel er en aktiv forening som arbeider for et hyggelig og inkluderende miljø på lille Slevik. Velets hovedoppgave er å ta vare på og forvalte velets eiendom som innebærer Friedheim med Strandstue og strandsone, og fotballbanen. Vi er opptatt av å lage et sosialt og samhørig lokalsamfunn, og å få det meste ut av den idylliske plassen vi bor på.