Årsmøte tirsdag 28.september kl 19.00

Velkommen til årsmøte på Friedheim tirsdag 28.september kl 19.00. Du finner årsmøtepapirene nederst på denne siden.

Saksliste:
1. Godkjenne fremmøtte deltagere
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere referat fra møtet
3. Vedta årsberetning
4. Vedta revidert regnskap
5. Innkomne forslag fra styret/medlemmer
6. Fastsettelse av kontingent for kommende år
7. Vedta budsjett
8. Valg av medlem til å revidere foreningens regnskaper.
9. Valg av styre Leder, Nestleder, 5 styremedlemmer
Leder og nestleder velges av årsmøtet, det øvrige styret konstituerer seg selv.
10. Valg av valgkomité
11. Valg av to representanter til Slevik lokalsamfunnsutvalg
12. Valg av undergrupper:
a. Søndagsåpent
b. Vedlikeholdsgruppe
c. Husgruppe
d. Arrangementskomite
e. Brannvernleder
Årsmøtet avsluttes
Vel møtt!
Leder i Slevik båthavn, Tormod Schei informerer om planene som foreligger i havneområdet vedr. regulering og utbygging av havna.
Styret i Slevik Vel

Årsmøtepapirer-2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *